Công ty Công nghệ thông tin XiaoHu (sau đây gọi là "Phimmoi") nhận thức rõ tầm quan trọng của thông tin cá nhân đối với bạn và sự tin tưởng của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi.


Dựa trên cơ sở này DuPhim đã xây dựng "Chính sách quyền riêng tư của Phimmoi"


1) Thu thập và sử dụng thông tin.


a) Phimmoi không ép buộc thu thập thông tin cá nhân như email và bạn cũng không cần đăng nhập trên mọi hình thức để có thể xem được nội dung.


b) Việc thu thập dữ liệu luôn phải có sự xác nhận đồng ý từ phía bạn tuy nhiên chúng tôi có gửi dữ liệu lượt view của trang để phục vụ tốt hơn.


2) Có trách nhiệm trong việc đăng tải nội dung


a) Không được đăng tải nội dung sai sự thật hoặc nội dung chống phá nhà nước sở tại.


b) Không cố đăng tải lại nội dung đã bị Phimmoi xóa do khiếu nại.