Trò chơi nói dối
/ 10

Trò chơi nói dối

Liar Liar

Những Ngày Khó Khăn (最後まで行)
8.9 / 10

Những Ngày Khó Khăn (最後まで行)

Hard Days

Nhật Ký Của Ochibi
san / 10

Nhật Ký Của Ochibi

The Diary of Ochibi

HiGH & LOW: Kẻ Cặn Bã X
9.0 / 10

HiGH & LOW: Kẻ Cặn Bã X

High & Low The Worst X (2022)